Informatie KLM-Pegasus

KLM-Pegasus is opgericht op 24 februari 1971 met als doel: het beoefenen van het edele schaakspel.
Bestond oorspronkelijk de doelgroep uit medewerkers van de KLM en aan de luchtvaart verwante bedrijven, van lieverlede zag de schaakvereniging haar ledental ook met leden uit andere kringen groeien. Op 2 september 2008 is de schaakvereniging AASTOR in KLM-Pegasus geïntegreerd.
Ruim 46 Jaar later telt KLM-Pegasus zo'n 40 actieve leden, jong en oud en afkomstig uit Amstelveen en omstreken. Wil je weten wie dat zijn, kijk dan onder Interne competitie.
Hoewel het schaken de hoofdschotel vormt in de vereniging, gaat deze activiteit hand in hand met het onderhouden van goede sociale contacten onderling en gezellig toeven op de clubavonden. Na afloop wordt er een biertje genuttigd, of wordt een partij nog 'ns bekeken.
Een aantal teams nemen deel aan de jaarlijkse competitie van de SGA (Schaakbond Groot Amsterdam). Daarnaast wordt bijna iedere dinsdag voor de interne competitie gespeeld. De indeling gebeurt op basis van (interne) rating, wat wil zeggen dat men tegen een gelijkwaardige tegenstander schaakt. Ook is er de jaarlijkse strijd om de PEGA-cup, en wordt er van tijd tot tijd een snelschaakavond of simultaan georganiseerd.
De clubavonden vallen op dinsdagavond en als clublokaal wordt woonzorgcentrum De Luwte gebruikt, adres Wimbledonpark 361, 1185 XJ Amstelveen. Het competitieseizoen loopt van september t/m mei; in de zomermaanden wordt er informeel geschaakt door een kleiner gezelschap. De schaakactiviteiten beginnen om 20.00 uur.
 
Sinds het seizoen 2013-2014 organiseert KLM-Pegasus elke 1e zaterdag van de maand: Schaken bij Venstra, van 15 tot 17 uur.
Zowel op het direct voor de winkel gelegen buitenschaakbord, als binnen waar een aantal schaakborden klaar staan voor ieder die een partijtje wil spelen.
Een goede gelegenheid om met ons kennis te maken!