Lidmaatschap

Het lidmaatschap staat open voor iedere schaakliefhebber woonachtig in of in de buurt van Amstelveen. De contributie bedraagt met ingang van 2017 € 120,- per kalenderjaar. Lid worden kan op elk moment; de contributie wordt voor dat jaar naar rato berekend.

Normaliter wordt de contributie aan het begin van het nieuwe kalenderjaar voldaan, dit kan op bankrekening NL23 INGB 0000 1057 24 ten name van KLM-Pegasus Naarden. Gespreid betalen (2x/4x/12x per jaar) is desgewenst ook mogelijk.

Het lidmaatschap kan alleen beëindigd worden per 30 juni of per 31 december.